Współcześni artyści

Jak sztuka spotyka współczesność, a jak współczesność – sztukę

Choć wyznaczanie czasu pierwszych faz współczesności jest przedmiotem debat, bardziej bezdyskusyjna zdaje się granica końcowa, w najszerszym rozumieniu oddzielająca przeszłość od teraźniejszości.

Sztuka jest pojęciem chyba jeszcze bardziej kontrowersyjnym. Poróżnienia wynikają z odmiennie wyznaczanych zakresów dorobku kulturowego i rozmaicie argumentowanych wyznaczników, oddzielających sztukę  od tego, co sztuką już nie jest.

Powiązanie współczesności sztuki z czasem jest nierozłączne z licznym wykształcaniem się kierunków, w tym abstrakcji czy „sztuki żywej”. Złożoność procesów rozwijania się najnowszych poglądów artystycznych warunkowały przemiany społeczno-polityczne, jak również w dużej mierze rozwój technologiczny i vice versa – sztuka współczesna artyści sprzyjała przemianom społeczeństw czy stymulowaniu technologii. W swoich ekspresjach, współcześni artyści znoszą zarówno ograniczenia estetyczne jak i te, natury technicznej.

Artyści współcześni – po pierwsze: twórcy

Na niespotykaną dotąd skalę, kontakt z odbiorcami sztuki umożliwia internet i media społecznościowe: samozwańczy artyści jak i twórcy okrzyknięci artystami, dzielą się wytworami, zalewając wirtualny rynek sztuki. Również – coraz popularniejsze – konkursy i widowiska, zarówno lokalne jak i te o globalnym zasięgu, promują rzesze wsółczesnych artystów.

Jakkolwiek wspólne dla wszystkich czasów jest poróżnienie wśród twórców, to spotęgowanie pluralizmów artystycznych w sztuce współczesnej poddaje kwestionowaniu znaczenie terminu „artysta”, a sam fakt tworzenia staje się podstawowym wyznacznikiem wyodrębniania tej grupy społecznej.

Nie brak artystów tworzących na zapotrzebowanie, nierzadko również stworzone. Nie brak jednak też tych, którzy tworzą z własnej potrzeby. Zarówno jedni jak i drudzy, na osi bycia artystą, szukają swojego miejsca na Ziemi. Nierzadko pomagając innym odnaleźć swoje.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *